Zondag 30 oktober 2022 zijn twee stamleden van het domein gezondheid & welzijn naar de bijeenkomst en lezing gegaan van de Gezondheidscooperatie Nederland (GCN) kring Nijmegen. Zij bouwen vanuit verbinding en vertrouwen mee aan een gezondere samenleving en laat dat nu ook een van de thema’s zijn van ons domein!?.

Het GCN organiseert door heel Nederland Schenk-kring bijeenkomsten waar in een sfeer van verbinding en vertrouwen leden elkaar ontmoeten en kennis, ervaring en informatie delen. ZO stam 4.0!  Een lezing van een dierentolk en energetisch therapeut voor mens en dier was een mooi thema en bijzondere aanvulling. Gezondheidsfonds in de breedste zin van het woord.

Meer info? Bezoek www.gezondheidscooperatief.nl Hier is uitleg te vinden over het gezondheidsfonds op het gebied van natuurlijke geneeswijzen, financiële ruimte en onderlinge betrokkenheid binnen de diverse schenk-kringen. In het kort: naast een eenmalige bijdrage stort je maandelijks een bedrag (voor een huishouden is dit voordeliger) in het fonds. Elke nota binnen het gebied alternatieve geneeswijzen (beperkte voorwaarden voor hulpaanbieders) wordt vergoed tot een maximum van 750 euro per jaar. Heb je minder gebruikt van jouw betaalde budget op jaarbasis dan gaat dat bedrag met je mee naar het volgende jaar. Kortom: een mooi initiatief voor degenen die binnen het alternatieve circuit zorg nodig hebben.