Visie

Binnen de Stam 4.0 visie staan we voor de opzet van een regionaal voedselproductie en-consumptiesysteem die de belangen verbindt van producenten en consumenten van voedsel. Een reductie van het aantal stappen in de voedselketens tussen producent en consument helpt niet alleen om de macht van voedselgiganten te reduceren, maar ook om transparantie over voedselveiligheid en de ecologische gevolgen van de voedselproductie te verkrijgen. De betere en eerlijkere prijstelling voor zowel producent als consument is in dit kader een win-win situatie.

We willen een regionale infrastructuur van deelnemende boerderijwinkels en andere voedsel producerende ondernemingen gaan opzetten en tevens lokale distributiepunten van producten uit de regio gaan creëren. Verder zal de inpassing van buurtmoestuinen en voedselbossen in een dergelijk systeem voor de extra productie en distributie van groenten, fruit, noten, aardappelen en granen zorg gaan dragen.De belangen van boeren en consumenten kunnen worden verenigd door regionale coöperaties op te richten waarin zowel boeren als burgers belanghebbende leden zijn. Burgers ontvangen hun deel van de oogst, waardoor boeren verzekerd zijn van de afzet van hun producten. Burgers met grond kunnen bovendien zelf ook producenten worden. Burgers kunnen binnen een dergelijk systeem investeerder (mede-eigenaar) zijn, afnemer van producten en actief zijn bij het oogsten of maken van producten.

Zorgdragen voor onze natuurlijke omgeving is belangrijk. We willen de bodem en de biodiversiteit in met name de regio Noord-Oost Noord Brabant verbeteren.

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=16Y2t1d_BRpx5W0OV0obAH0mE14Vp3Hk&ehbc=2E312F

Voor meer info: [email protected]