Samen gezond zijn, worden en blijven

Missie

Binnen dit domein willen we op duurzame wijze een regionaal netwerk realiseren op het gebied van holistische, spirituele, lichamelijke en geestelijke gezondheid van jong tot oud.

Door dit te communiceren en zichtbaar te maken in de omgeving zien we ons zelf als verbinders op het gebied van  gezondheid. Hiermee brengen we vraag en aanbod bij elkaar.

De mens mag weer centraal staan. Gezondheid en welzijn beginnen met een gezonde leefstijl. Dit bereik je onder andere door gezonde voeding, beweging, ontspanning en ‘voeding’ voor hart en ziel binnen een leven in verbinding met je medemens. Niet langer willen we dat het financiële voordeel van de farmaceutische industrie bepalend is als symptoombestrijding in de behandeling van zieke mensen. Naast goed werkende medicatie hebben wij oog voor wat de natuur te bieden heeft aan kruiden, planten en alternatieve behandelmethoden. De menselijke relatie met de natuur zal herontdekt en hersteld moeten worden.

Visie

We willen een samenleving realiseren waarin iedereen mee mag doen binnen ieder zijn eigen mogelijkheden. Ons doel is elkaar te informeren, inspireren en motiveren om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid. Preventie en aandacht voor het zelfgenezend vermogen is het uitgangspunt.

Voor heel specialistische zorg waarvoor de regio te weinig schaalgrootte heeft kan worden samengewerkt met andere regio’s.

Ben jij een zorgaanbieder in hart en nieren? Of bied jij bewustzijnsontwikkeling met hart en ziel? Binnen Stam 4.0 (Nieuw land van Cuijk en omstreken) zoeken wij elkaar gewoon weer op! [email protected]

Wil je met je bedrijf vermeld worden op de initiatievenpagina? meld je dan aan als Stamaanbieder!