Een bijdrage van domein Gezondheid & welzijn

Reactie van het artsen collectief m.b.t. bloedtransfusies.

Het artsencollectief heeft over bloedtransfusie nog geen mening of standpunt ingenomen dit omdat we ook nog te weinig kennis voorhanden hebben om een standpunt op te baseren. Het is in Nederlandse ziekenhuizen momenteel niet mogelijk te vragen naar bloed van een ongevaccineerde. Het bloed wordt namelijk nauwkeurig gecheckt op verschillende onderdelen. De bloedgroep alleen is niet voldoende. Je hebt bv nog resusfactor en andere factoren. Tevens wordt het bloed nauwkeurig gecontroleerd op infectieziekten. Dus eventueel zelf een donor aandragen zal niet mogelijk zijn. Donatie van bloed is en blijft, een noodoplossing.

Transfusie is altijd een behandeling van de symptomen, niet van de oorzaak. Bij massaal bloedverlies is het een kwestie van nood. Maar dat zijn uitzonderlijke gevallen! Als je dusdanig veel bloed aan het verliezen bent door een ongeval, operatie of onderliggend lijden (een tumor bijvoorbeeld), dat je lichaam echt niet meer in staat is om snel genoeg bloed aan te maken, dan kom je in aanmerking voor een transfusie. Dan is het nog steeds zo dat je toestemming moet geven.

In geval van transfusie behoefte, als er geen acute nood heerst, zou je kunnen nadenken over alternatieven voor de transfusie. Dat wordt dan even een zoektocht. Je kunt dan beslissen om het anders te gaan oplossen (ijzer, koper, antroposofische injecties, infusies, etc).
Tenzij het dus uiterste spoed is en je in shock met massaal bloedverlies in het ziekenhuis ligt en alle zeilen bijgezet moeten worden om je er doorheen te krijgen. In die gevallen ga je kiezen voor ’treat first, what kills first’. Dus dan accepteer je een collaterale schade.

Vanuit de domeingroep gezondheid & welzijn  zijn we verder gaan kijken. Onderstaand nog andere tips en ideeën m.b.t. bloedtransfusies.

Een hartoperatie ondergaan als Jehova’s (Folder) – Catharina Ziekenhuis

Goede alternatieven voor transfusie (jw.org)

https://safeblood.ch/nl/

———————————-

Stam 4.0 is een netwerk dat ook fungeert als vangnet. Om mensen binnen het netwerk te ondersteunen verzamelen wij zo veel mogelijk relevante informatie op dit platform. Alle contacten opgenomen en voortvloeiend vanuit dit platform conformeren zich aan het gedachtengoed van Stam 4.0 en haar visie en missie. Wil jij met je bedrijf of activiteit ook vermeld worden op een initiatievenpagina? meld je dan aan als Stamaanbieder!

Neem plaats aan de Telegram Stamtafel 4.0 voor het laatste nieuws en kijk en praat mee. Deze groep is voor domein en stamleden. Ook kun je vrijblijvend naar een informatie- en kennismaking avond komen. Meld je daarvoor hier aan: [email protected]