Visie

We zien een samenleving van mensen die in vrijheid, verbondenheid en gelijkwaardigheid een menswaardig en zinvol bestaan leven