16 Maart j.l. zijn Wendy en ondergetekende in de avond afgereisd naar Limburg om een lezing van Marja de Vries bij te wonen over haar boek ‘ Samenlevingen in balans’. Niet per definitie met het netwerk Stam 4.0 als ‘driver’ maar in eerste instantie om te horen of het tweede boek net zo inspirerend was als het eerste. Het eerste boek; ‘De hele olifant in beeld’ schetst de werking van de 7 Universele Wetten en de Gulden Snede, waarbij  is geput uit vele verschillende wijsheidstradities. Deze universele wetmatigheden kunnen dienen als instructie voor alle aspecten van ons individuele en maatschappelijke leven. En dus ook bij persoonlijke en maatschappelijke vernieuwingen met als doel meer in harmonie te zijn met onszelf en het grotere geheel. In een podcast met Jorn Luka schetst Marja de inhoud van het eerste boek.

In de lezing over haar tweede boek ‘Samenlevingen in balans’ zagen we heel veel paralellen met ons eigen Stam 4.0 netwerk. Samenlevingen in balans zijn samenlevingen waarbinnen inzicht in de universele wetten een inherent onderdeel is van de cultuur. Samenlevingen in balans zijn vreedzame, stabiele, egalitaire en florerende samenlevingen die gekenmerkt worden door gelijkwaardigheid en verbinding. Het allerbelangrijkste hierbij is de staat van bewustzijn. Zijn we als Stam 4.0 dan al een samenleving in balans? Nee, – verre van dat…maar we zijn wel goed op weg! Met vallen en opstaan komen we er wel.

We hebben Marja tijdens de lezing en daarna ook nog wat vragen kunnen stellen bijvoorbeeld m.b.t. leiderschap in het kader van egalitaire oplossingen en het hoe te nemen van ‘hobbels’ die er altijd zullen zijn. Al met al een leerzame avond waarbij het tweede boek voor mij persoonlijk een fysieke buit was.?

Marco (domein Organisatie & communicatie)

“Op naar een toekomst in harmonie met de universele wetten” ~Marja de Vries

———————————-

Stam 4.0 is een netwerk dat ook fungeert als vangnet. Om mensen binnen het netwerk te ondersteunen verzamelen wij zo veel mogelijk relevante informatie op dit platform. Alle contacten opgenomen en voortvloeiend vanuit dit platform conformeren zich aan het gedachtengoed van Stam 4.0 en haar visie en missie. Wil jij met je bedrijf of activiteit ook vermeld worden op een initiatievenpagina? meld je dan aan als Stamaanbieder!

Neem plaats aan de Telegram Stamtafel 4.0 voor het laatste nieuws en kijk en praat mee. Deze groep is voor domein en stamleden. Ook kun je vrijblijvend naar een informatie- en kennismaking avond komen. Meld je daarvoor hier aan: [email protected]