Society 4.0 bijeenkomst

19-10-2022 Nieuws uit het domein Voeding

Tijdens de regiodag van Society 4.0 in Tiel (zie https://youtu.be/97g8pBwct6s) presenteerde de biologisch werkende veeboer Lodewijk Pool uit Bennekom zijn interessante visie en aanpak van een kringloop landbouwsysteem als alternatief voor het gangbare systeem.

Centraal in zijn beschouwing staat het proces van zich losmaken uit het bancaire systeem door boeren door zich onafhankelijk te maken van leningsafhankelijk voorwaarden. Daartoe heeft hij de Hooilanden landcoöperatie opgericht waarbinnen investoren deeleigenaar kunnen worden van aan te kopen gronden ter waarde van €25.000.

Samen met zijn vrouw Floor heeft hij het familiebedrijf overgenomen en omgevormd tot een biologisch werkend veebedrijf. Centraal in die aanpak staat het uitbannen van de sterke afhankelijkheden in de bedrijfsvoering als gebruik van kunstmest, inzet van chemie (bestrijdingsmiddelen, antibiotica e.d.), duur buitenlands veevoer en het gebruik van te grote hoeveelheden fossiele brandstoffen. De weidegang wordt gemaximaliseerd zodat het vee zolang mogelijk buiten verblijft en vers gras tot beschikking heeft. Daarnaast is het bedrijfsmodel dusdanig gediversifieerd met extra activiteiten zoals het beschikbaar stellen van vergaderfaciliteiten en educatieve workshops gerelateerd aan voeding en gezondheid, naast de functie als zorgboerderij.

Presentatie Lodewijk Pool regiodag Society 4.0 op 15 oktober 2022