Stam 4.0 transformeert…

Stam 4.0 in zijn huidige vorm als netwerk en vangnet voor onze fysieke regio stopt en gaat verder als interdimensionale ‘Tribe’ onder de naam Stam4.

De doelen die we met Stam 4.0 meer dan een jaar geleden stelden worden op essentiële onderdelen niet gehaald. Met name het onderdeel om een voornamelijk fysiek vangnet te vormen voor de eigen regio uitgesplitst in domeinen. Onze missie was het bouwen van een onafhankelijk netwerk van mensen en organisaties die samen werken vanuit een zelforganiserende horizontale organisatiestructuur gebaseerd op ‘rollen’ binnen domeinen. Deze ‘rollen’ worden onvoldoende opgepakt. De bijdrage binnen de domeinen is te gering.

De regio (Land van Cuijk en omstreken) zal als ‘verzorgingsgebied’ niet meer centraal staan. Stam4 hervormt zich als een Tribe waarbij kennisdeling & bewustwording centraal zullen staan. De materie wordt ingeruild voor het interdimensionale en dus grenzeloze. De Kernwaarden Vrijheid, verbondenheid en gelijkwaardigheid blijven uiteraard staan. Middels de Stamtafel-app en deze website zullen initiatieven die kennis & bewustwording tot doel hebben ruimhartig worden gedeeld als nieuwsbericht, evenement, info-pagina, workshop of in andere vorm.

Geleidelijk aan zal de website Stam 4.0 veranderen in Stam4 waarbij pagina’s en items zullen verdwijnen en nieuwe verschijnen. De Domeinen-structuur (4.0) en bijbehorende E-mailadressen zullen als eerste het veld ruimen. Daarna zal de website geleidelijk op onderdelen worden aangepast aan de nieuwe vorm.

Op de Stamtafel-app zal binnenkort meer informatie te vinden zijn over hoe Stam4 zich verder gaat ontwikkelen en hoe stamleden hieraan kunnen bijdragen. Voor vragen hierover stuur dan een mail naar [email protected] of stel je vraag via de Stamtafel-app

Hartelijke groet,

De (Kern)Stamgroep